Op bezoek bij de minor ‘Mobile Learning’ van de Hogeschool Utrecht

Op maandag 15 oktober was ik te gast bij de minor ‘Mobile Learning’ van de Hogeschool Utrecht (HU). Naast dat ik zelf een presentatie heb gegeven over wat de HAN doet met mobiel leren, heb ik ook kort gesproken met de studenten over waarom zij hebben gekozen voor deze minor. De minor wordt dit jaar voor het eerst gegeven.

De minor gebruikt een afgeschermde Facebook- groep als virtuele leeromgeving.

Het doel van de minor is dat de studenten op een projectmatige manier een oplossing leren te ontwikkelen voor een situatie waarin mobiel leren een rol speelt. Dit kan bijvoorbeeld een app zijn, maar ook een onderzoek, een functioneel ontwerp of een adviesrapport. De studenten zijn verdeeld in projectteams; elk team heeft een eigen opdrachtgever en dus ook een eigen project. Aangezien het om een verbredende minor gaat,  komen de studenten van verschillende opleidingen en zijn de projectteams dus vaak multidisciplinair. Tijdens de minor krijgen de studenten les in zowel didactiek (voor de meeste studenten overigens een nieuw onderwerp), als in de technische kant van het ontwikkelen van een app. De deadline voor de op te leveren apps is in januari 2013; de teams presenteren hun resultaten dan tijdens een speciaal event.

De studenten lijken in eerste instantie vooral aangetrokken te worden door de ‘mobile’ kant van de minor; voor veel studenten is het onderwerp ‘learning’ nog een relatief onbekend terrein. Desondanks geven de studenten aan juist de koppeling tussen mobiel en leren wel interessant te vinden.

Deze minor lijkt me een mooi initiatief; met name de multidisciplinaire en projectgerichte aanpak spreekt me erg aan. Ik ben benieuwd of de HAN ook geïnteresseerd is in een dergelijke minor; ik zie hier bijvoorbeeld een samenwerking tussen Opleidingskunde en CMD voor me.

Advertenties