Opleiding Fysiotherapie doet pilots met mobiele devices in de les: de opbrengsten tot nu toe (#yam #hanicto #hanlotg)

De opleiding Fysiotherapie (HAN) is een half jaar geleden gestart met enkele pilots waarin mobiele devices als leermiddel een belangrijke rol spelen. Onlangs had ik een gesprek met pilot trekkers Joost van Wijchen en Wim Oerlemans over de voorlopige opbrengsten van de pilots.

Volgens Wim en Joost is de  belangrijkste reden om de pilots te starten is het beter kunnen inspelen  van verschillende leerstijlen en leerbehoeftes, met name tijdens lesuren waarbij studenten zelfstandig met fysiotherapeutische cases aan de slag gaan. Daarnaast zien zij in het werkveld een toenemende vraag aan professionals die met moderne ICT-voorzieningen uit de voeten kan; het in de praktijk kunnen gebruiken van mobiele devices sluit hier bij aan.

Er zijn meerdere pilots uitgevoerd, en een aantal lopen nog. Hieronder een kort overzicht van enkele opbrengsten tot nu toe.

 • Bij de minor Manueel Therapeutisch Handelengebruiken studenten hun smartphone of iPad (de laatste is te leen bij de opleiding) om zelf voorbeeldinstructies van docenten op te nemen en deze direct op FaceBook te plaatsen in een afgesloten

  Studenten uploaden zelf lesvideo's naar FaceBook groepen

  groep van de klas. Manueel therapeutisch handelen vereist vaak een grote precisie; door de voorbeelden van de docenten te filmen kunnen studenten altijd terugkijken hoe de handeling er precies uitziet. Voor het uploaden van deze video’s zijn wel afspraken gemaakt; zo moet iedereen die te zien is wel akkoord zijn met de plaatsing.
  De docenten hebben zelf geen modererende rol in de Facebook groepen; dit laten zij aan de studenten over. Het opnemen van de handelingen is dan ook niet verplicht, maar wordt wel door bijna alle klassen gedaan. Joost en Wim geven aan het idee te hebben dat studenten de filmpjes vaak terugkijken; aangezien ze tijdens begeleidingsuren er vaak vragen over krijgen van de studenten.

 • Op maat begeleiden en leren: tijdens speciale studentbegeleidingsuren oefenen studenten zelfstandig aan vaardigheden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De iPad maakt het mogelijk om studenten meer op maat te begeleiden. Zo kunnen studenten die zelfstandig willen oefenen een iPad  meekrijgen waarop apps als CoreExam, de ScienceDirect app of Muscle & Bone Anatomy staan. Wanneer een student behoefte heeft aan uitleg gebruikt Wim de app NoteShelf. NoteShelf is een verrijkte

  De Muscle & Bone Anatomy app op de iPad.

  aantekeningen-app die Wim gebruikt als een soort ‘digibord’ om zaken als wondgenezing of herstel uit te leggen. Hiervoor is een bibliotheek in iPhoto aangelegd met voorbeeldafbeeldingen die Wim tijdens het uitleggen makkelijk in NoteShelf kan slepen.

 • Coaching op afstand via FaceTime. Zo heeft docent Jan van Huet al een keer vanuit Kazachstan (toen hij mee was als de fysiotherapeut voor het Nederlandse Bandy team) een responsiecollege verzorgd via FaceTime. Studenten die vragen hebben op hun stageplek bellen regelmatig in via FaceTime of Skype wanneer zij vragen over een bepaalde handeling. Joost en Wim kunnen dan vanaf hun werkplek meekijken naar wat de student op de stageplek aan het doen is.
 • Vragen verzamelen tijdens college: de clicker-app Socrative wordt intensief gebruikt tijdens responsiecolleges; Joost geeft aan dat studenten hier erg enthousiast over zijn. Studenten stellen open vragen via Socrative en stemmen op de vragen die zij het belangrijkste vinden om in de les te beantwoorden.

Gezien het vroege stadium van de pilots is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over verbetering in leerresultaten; wel geven studenten aan blij te zijn met de inzet van mobiele devices in het onderwijs. Wanneer de pilots succesvol zijn kijkt men naar hoe de resultaten verbreed kunnen worden in de opleiding.

Advertenties