Bijdragen HANblad en Sensor: over social media en mobiele devices

Onlangs hebben het HANblad (een uitgave voor externe relaties van de HAN) en de Sensor (het tijdschrift voor HAN studenten en medewerkers) stilgestaan bij de onderwerpen social media en leren met mobiele devices. Ik heb aan beide uitgaven een korte bijdrage mogen leveren. Hieronder vind je de links naar de online versies van beide bladen.

HANBlad: http://www.han.nl/brochures/hanblad19/ 

Sensor: http://www.snsr.nl/sites/sensor/archief/magazine/2012/Sensor16.pdf

Advertenties

Opleiding Fysiotherapie doet pilots met mobiele devices in de les: de opbrengsten tot nu toe (#yam #hanicto #hanlotg)

De opleiding Fysiotherapie (HAN) is een half jaar geleden gestart met enkele pilots waarin mobiele devices als leermiddel een belangrijke rol spelen. Onlangs had ik een gesprek met pilot trekkers Joost van Wijchen en Wim Oerlemans over de voorlopige opbrengsten van de pilots.

Volgens Wim en Joost is de  belangrijkste reden om de pilots te starten is het beter kunnen inspelen  van verschillende leerstijlen en leerbehoeftes, met name tijdens lesuren waarbij studenten zelfstandig met fysiotherapeutische cases aan de slag gaan. Daarnaast zien zij in het werkveld een toenemende vraag aan professionals die met moderne ICT-voorzieningen uit de voeten kan; het in de praktijk kunnen gebruiken van mobiele devices sluit hier bij aan.

Er zijn meerdere pilots uitgevoerd, en een aantal lopen nog. Hieronder een kort overzicht van enkele opbrengsten tot nu toe.

 • Bij de minor Manueel Therapeutisch Handelengebruiken studenten hun smartphone of iPad (de laatste is te leen bij de opleiding) om zelf voorbeeldinstructies van docenten op te nemen en deze direct op FaceBook te plaatsen in een afgesloten

  Studenten uploaden zelf lesvideo's naar FaceBook groepen

  groep van de klas. Manueel therapeutisch handelen vereist vaak een grote precisie; door de voorbeelden van de docenten te filmen kunnen studenten altijd terugkijken hoe de handeling er precies uitziet. Voor het uploaden van deze video’s zijn wel afspraken gemaakt; zo moet iedereen die te zien is wel akkoord zijn met de plaatsing.
  De docenten hebben zelf geen modererende rol in de Facebook groepen; dit laten zij aan de studenten over. Het opnemen van de handelingen is dan ook niet verplicht, maar wordt wel door bijna alle klassen gedaan. Joost en Wim geven aan het idee te hebben dat studenten de filmpjes vaak terugkijken; aangezien ze tijdens begeleidingsuren er vaak vragen over krijgen van de studenten.

 • Op maat begeleiden en leren: tijdens speciale studentbegeleidingsuren oefenen studenten zelfstandig aan vaardigheden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De iPad maakt het mogelijk om studenten meer op maat te begeleiden. Zo kunnen studenten die zelfstandig willen oefenen een iPad  meekrijgen waarop apps als CoreExam, de ScienceDirect app of Muscle & Bone Anatomy staan. Wanneer een student behoefte heeft aan uitleg gebruikt Wim de app NoteShelf. NoteShelf is een verrijkte

  De Muscle & Bone Anatomy app op de iPad.

  aantekeningen-app die Wim gebruikt als een soort ‘digibord’ om zaken als wondgenezing of herstel uit te leggen. Hiervoor is een bibliotheek in iPhoto aangelegd met voorbeeldafbeeldingen die Wim tijdens het uitleggen makkelijk in NoteShelf kan slepen.

 • Coaching op afstand via FaceTime. Zo heeft docent Jan van Huet al een keer vanuit Kazachstan (toen hij mee was als de fysiotherapeut voor het Nederlandse Bandy team) een responsiecollege verzorgd via FaceTime. Studenten die vragen hebben op hun stageplek bellen regelmatig in via FaceTime of Skype wanneer zij vragen over een bepaalde handeling. Joost en Wim kunnen dan vanaf hun werkplek meekijken naar wat de student op de stageplek aan het doen is.
 • Vragen verzamelen tijdens college: de clicker-app Socrative wordt intensief gebruikt tijdens responsiecolleges; Joost geeft aan dat studenten hier erg enthousiast over zijn. Studenten stellen open vragen via Socrative en stemmen op de vragen die zij het belangrijkste vinden om in de les te beantwoorden.

Gezien het vroege stadium van de pilots is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over verbetering in leerresultaten; wel geven studenten aan blij te zijn met de inzet van mobiele devices in het onderwijs. Wanneer de pilots succesvol zijn kijkt men naar hoe de resultaten verbreed kunnen worden in de opleiding.

Studenten Verpleegkunde oefenen met EPD, iPads en simulatiepatiënten (#yam #hanicto #hanlotg)

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk oefenen studenten Verpleegkunde van de HAN tijdens de onderwijseenheid  ‘Verlenen van zorg AGZ 1’ met simulatiepatiënten in een tot ‘ziekenhuis’ omgebouwde vleugel van de hogeschool . Om in te spelen op actuele ontwikkelingen heeft de opleiding een elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld waar de studenten tijdens de lessen gebruik van maken. Met behulp van iPads en QR-codes krijgen de studenten tijdens de lessen gemakkelijk toegang tot het dossier van de simulatiepatiënt.

Voordat de student in gesprek gaat met de simulatiepatiënt scant zij met de camera van de iPad 2 de QR-code die aan het bed van de simulatiepatiënt hangt. Meteen wordt het elektronisch patiëntendossier van de betreffende simulatiepatiënt geopend zodat de student tijdens of na het gesprek de relevante gegevens kan invoeren via de iPad. Dit scheelt niet alleen tijd maar laat de student ook op een mooie manier kennismaken met de allerlaatste techniek op dit gebied.

Het EPD is ontwikkeld door docent Remco Verweij. Remco geeft aan dat bestaande EPD-systemen vaak te prijzig en te complex zijn om in te zetten als lesmateriaal. Omdat er wel behoefte bestaat aan een EPD systeem om mee te oefenen, heeft de opleiding besloten er zelf een te ontwikkelen. Het EPD van Verpleegkunde is echter niet helemaal te vergelijken met een ‘echt’ EPD. Zo heeft het Verpleegkunde EPD veel functionaliteiten, maar heeft het ook enkele didactische mogelijkheden die het EPD geschikt maken voor gebruik in het onderwijs. Zo kan een simulatiepatiënt meerdere keren voorkomen in het systeem (onmogelijk in een echt EPD) zodat meerdere groepen met een enkel patiëntendossier kunnen oefenen. Daarnaast kunnen docenten in het systeem feedback geven op o.a. anamneses van studenten.

Het EPD is ontwikkeld in HTML5 waardoor het prima bruikbaar is op een iPad; door de integratie met QR-codes is het EPD met name geschikt in combinatie met een iPad 2. De eerste pilots tonen aan dat studenten het EPD veel gebruiken en dat het systeem prima bruikbaar lijkt voor de lessen. Na de pilots kijkt men in hoeverre het EPD verder ontwikkeld kan worden en of het systeem ook interessant is voor andere opleidingen binnen de faculteit GGM.

Hieronder enkele screenshots van het zelf ontwikkelde EPD- systeem.

Workshop onderzoeksmatig ontwerpen van ICT leerarrangementen (#hanlotg #hanicto #yam)

Gisteren was in het iXperium de workshop ‘Onderzoeksmatig ontwerpen van ICT leerarrangementen’. Deze workshop was bedoeld voor docenten die meedoen met het ‘Learning on the Go’ project en samen georganiseerd met het lectoraat ‘Leren met ICT‘. Het doel van deze workshop was om met een meer onderzoeksmatigere blik te kijken naar de verschillende pilots in het project. Onder leiding van lector Marijke Kral en onderzoekers Dana Uerz en Roland Kok gingen de docenten in groepen aan de slag om een onderzoeksvraag te formuleren en een eerste aanzet te maken voor een leerarrangement voor hun pilot. Het gebruikte stappenplan hierbij is de ‘cumulusmethode’, waarin de docent in drie stappen toewerkt naar een leerarrangement:

 1. Start met het opstellen van een of meerdere werkhypotheses: wat verwacht je te bereiken in de pilot? Hoe ziet dat er concreet uit? Welk nieuw gedrag vertonen de studenten?
 2. Verwerk de werkhypothese tot een onderzoeksvraag.
 3. Maak een leerarrangement (kan klein of groot zijn) waarmee je een antwoord kan krijgen op je onderzoeksvraag.

In de presentaties hieronder vind je enkele uitgewerkte voorbeelden van deze methode; de link naar het sjabloon van het Google Docs werkblad dat tijdens het praktische gedeelte is gebruikt vind je hier.

De workshop werd naar mijn gevoel als erg zinvol ervaren door de deelnemers. De methode is met name erg geschikt voor het concreet formuleren van verwachtingen en opbrengsten binnen innovatiepilots.

Presentaties Mobiel Leren bij Surf Contactpersonendag (#yam #hanicto #hanlotg)

Vandaag was ik bij de Contactpersonendag ICT en Onderwijs bij Surf Foundation in Utrecht. Naast enkele onderwerpen over o.a. de organisatie van het contactpersonennetwerk stond er ook een inhoudelijk onderwerp op het programma: mobiel leren. Ikzelf mocht daar een presentatie geven over het ‘Learning on the Go’ project dat de HAN recentelijk gestart is. Verder waren er mooie presentaties van Matthijs Leendertse  (TNO; over het belang van mobiel leren in het onderwijs, en enkele mobile learning projecten die TNO in Afrika heeft gedaan), Kirsten Veelo (Surf; over de LTE / 4G iniatieven die Surfnet aan het opzetten is, en de nieuwe special interest group ‘Unwired’ waar ik zelf ook in zit), en Liesbeth Mantel (TU Delft; o.a. over enkele zelf ontwikkelde apps en de toepassing van BlackBoard Mobile Learn binnen de TU).

Mijn slides vind je hieronder. Ik heb tijdens de presentatie ook Soapbox gebruikt; die kun je bekijken via de code #surf_cpdag (wat op Twitter tevens de hashtag was voor deze bijeenkomst).

Workshop didactisch gebruik iPad HAN Verpleegkunde (#yam #hanicto #hanlotg)

Vandaag heb ik samen met collega Nolly Toenders voor docenten van de opleiding Verpleegkunde een workshop verzorgd over enkele didactische toepassingen van de iPad. Verpleegkunde doet mee met het ‘Learning on the Go’ project; een HAN project waarin de didactische mogelijkheden van mobiel leren worden verkend; zij leveren daar drie pilots voor aan. In de twee uur durende workshop stonden we met name stil bij de toepassingen uit deze pilots, te weten:

 • Stemmen in de les (met Socrative en Soapbox)
 • Bgeleiding en coaching op afstand met mobiele video (FaceTime, Skype en Google Hangouts)
 • Videofeedback in vaardigheidsonderwijs (Coach’s Eye)
Hieronder vind je de dia’s die tijdens de workshop zijn gebruikt. In januari gaat de officiële blog van het Learning on the Go- project live; tot die tijd vind je alle updates van het project hier.