Verslag iXPERIUM Kennisdelingsbijeenkomst – didactisch combineren van apps op iPads en ChromeBooks

2013-06-26 10.10.22Hoe kun je bepaalde apps combineren om samenwerkend leren te ondersteunen? Welk device past daar dan het beste bij, een iPad of een ChromeBook? Hoe kunnen scholen makkelijker een device of een reeks apps kiezen die het beste past bij de onderwijsvisie van de school? Deze vragen stonden centraal tijdens een interne kennisdelingsbijeenkomst op 26 juni 2013 die ik heb verzorgd samen met collega Ron Does voor medewerkers van het iXPERIUM en het Centre of Expertise Leren met ict. De bijeenkomst was tevens een test om te ontdekken of dergelijke bijeenkomsten ook interessant zijn voor docenten van de HAN en het werkveld. In het iXPERIUM is veel nieuwe onderwijstechnologie beschikbaar (zoals de Google ChromeBooks), maar het is wel belangrijk dat docenten de ruimte krijgen om te ontdekken wat er allemaal kan met deze technologie.

De bijeenkomst stond in het teken van het ‘didactisch combineren van apps’ (zie ook presentatie op Google Drive). Op basis van een praktijkcasus zijn we aan de slag gegaan met het hands-on verkennen van de mogelijkheden van de iPad en de Chromebook en enkele didactische apps. Voor de opdracht namen de deelnemers de rol van ‘leerling’ aan en werkten zij in groepjes aan een multimedia-presentatie over een bepaald onderwerp; deze diende ingeleverd te worden bij de ‘docent’ (lees: Ron en ik) voor feedback en beoordeling. De deelnemers konden zelf kiezen op welke manier zij de presentatie wilden maken, zo lang ze maar een iPad of ChromeBook gebruikten en de daarop beschikbare apps. Ron en ik hebben voorafgaand nog wel enkele voorbeelden gegeven:

  • Op de iPad zijn er duizenden apps die je voor deze opdracht kunt gebruiken: zo kun je een multimedia- presentatie maken met de app KeyNote, of een kennisclip met Explain Everything. Met de camera van de iPad maak je een filmpje die je kunt invoegen in je presentatie. Je kunt je presentatie vervolgens inleveren bij de docent via de app Showbie. De docent kan via Showbie dan feedback geven op de presentatie; dat kan via stemopnames of annotaties in het document.
  • ChromeBook is een relatief goedkope laptop van Google waarbij al je apps en bestanden standaard in de ‘cloud’ staan; in de Chrome Web Store kun je allerlei ‘web apps’ installeren. Voor het maken en inleveren van een multimedia- presentatie ligt het voor de hand om met Google Slides (het presentatieprogramma van Google Drive) aan de slag te gaan. Je maakt de presentatie in Google Slides, voegt daarbij eventueel video’s bij in (bijvoorbeeld vanaf YouTube), en levert de presentatie in door de docent bewerkingsrechten te geven op het bestand. De docent kan dan via annotaties en opmerkingen feedback geven op het resultaat (helaas alleen nog geschreven feedback).

Na het maken van de opdracht hebben we onze bevindingen uitgebreid plenair besproken, waarbij de volgende zaken opvielen:

  • de groepjes die met de iPad aan de slag gingen vonden het lastig om een keuze te maken uit alle apps die geschikt waren om een multimedia- presentatie te maken. Uiteindelijk kozen beide groepen om een multimediaal verslag te maken met de app Book Creator. In deze app kun je op een laagdrempelige manier ebooks en iBooks maken, en online samenwerken aan ebooks via de integratie met DropBox. Men ervaarde wel dat het lastig was om content vanuit andere apps (zoals de browser of uit de YouTube app) te integreren in het multimediaverslag; dat ging zelfs zo ver dat een van de groepjes besloot er een laptop bij te pakken.
  • De groep die met de ChromeBooks aan de slag ging wilde ervaren hoe het is om met een ChromeBook en Google Drive op afstand samen te werken; de groepsleden gingen daarom ook allemaal op verschillende plekken in de ruimte zitten. Met Google Slides kun je ‘live’ via internet samenwerken aan een presentatie: je ziet wie er allemaal aan de presentatie zit te werken en welke dia zij op dat moment aan het bewerken zijn. Via de opmerkingenfunctie of via de geintegreerde chat kun je meteen overleggen met je groepsgenoten, en als je elkaar even wilt zien start je een ‘Hangout’ op. De groep heeft op deze manier een rijke, multimediale presentatie in Google Slides gemaakt en ingeleverd door de docenten bewerkingsrechten te geven op het document.

De kennisdelingsbijeenkomst werd als zinvol ervaren, met name omdat men de ruimte krijgt om op een informele manier te experimenteren met onderwijstechnologie, en omdat het gedeelde kennis oplevert. Na de zomer zullen dus vaker van dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd, zowel voor medewerkers als voor externe partijen.

Een gedachte over “Verslag iXPERIUM Kennisdelingsbijeenkomst – didactisch combineren van apps op iPads en ChromeBooks

Reacties zijn gesloten.