OPITE: internationaal samenwerken aan mediawijsheid in het onderwijs (#yam #ixperium #hanicto)

Hoe kunnen open leermiddelen bijdragen in de ontwikkeling van digitale geletterdheid en mediawijsheid in het hoger onderwijs? En hoe kunnen instellingen internationaal samenwerken op dit gebied? Dit waren enkele vragen die centraal stonden tijdens de driedaagse ‘OPITE’ werkconferentie in Krakau, Polen.  Er waren 8 deelnemers aanwezig, verdeeld over 4 instellingen uit Engeland, Polen, België en Nederland; Marijke Kral en ikzelf waren namens de HAN aanwezig om te kijken hoe de faculteit Educatie vanuit het speerpunt Leren met ict zou kunnen bijdragen aan dit project.

Screen Shot 2012-12-19 at 18.52.03Vertrekpunt van de werkconferentie waren de resultaten van het “Digital Futures in Teacher Education” (DeFT) project, een project dat onderdeel is van een Brits programma op het gebied van ‘open educational resources’ (OER) . Eén van de resultaten is een ‘open tekstboek’: een open leerbron over mediawijsheid in het (hoger) onderwijs en de lerarenopleiding, in de vorm van een website. Het open tekstboek is het resultaat van een samenwerking tussen Sheffield Hallam University, Sheffield University en enkele scholen in de regio. Het open tekstboek bevat naast praktijkvoorbeelden, onderzoeksvragen en richtlijnen ook reflecties en feedback van deelnemers.  Het open tekstboek is gebaseerd op een aangepaste installatie van WordPress, het populaire blogplatform. Zo bevat de aangepaste WordPress- installatie enkele plug-ins die het mogelijk maken om persoonlijke weergaven te maken in het tekstboek, artikelen te taggen, annoteren en te ‘liken’. Dit maakt het van het open tekstboek bijna een digitale leeromgeving.

De inhoud van het open tekstboek lijkt erg bruikbaar als basis voor ict-geletterdheid; zowel voor de lerarenopleiding, maar ook voor de professionele ontwikkeling van docenten. Het open tekstboek is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld, een werkwijze die bijvoorbeeld al wordt toegepast in het iXPERIUM. Het zou dan wel mogelijk moeten zijn dat studenten en docenten hun eigen praktijvoorbeelden en onderzoeksvragen kunnen toevoegen aan de bestaande inhoud van het open tekstboek.

Screen Shot 2012-12-19 at 18.52.38Een ander resultaat is ‘Digital Bloom’: een tool waarmee je op een visuele manier verhalen kunt delen (via ‘digitale bloemetjes’ die je in een virtueel weiland plant). De tool werd tijdens het project gebruikt om praktijkcases van scholen te verzamelen en te visualiseren, maar kan ook voor andere onderwerpen worden gebruikt.  Denk hierbij aan introductieprogramma’s in het iXPERIUM, waarbij leerlingen hun ervaringen ‘planten’, of aan brainstormsessies met leerkrachten.

De conclusie van de werkconferentie is in ieder geval dat het DeFT project resultaten heeft opgeleverd die bruikbaar zijn in een internationale context en samenwerking. De vier deelnemende instituten bereiden dan ook een internationale aanvraag voor bij de Europese Commissie waarin de implementatie van het open tekstboek binnen de eigen context centraal staat, in het kader van het opleiden van ict-geletterde leraren.

Marijke Kral heeft bijgedragen aan deze post.

Advertenties

Een gedachte over “OPITE: internationaal samenwerken aan mediawijsheid in het onderwijs (#yam #ixperium #hanicto)

  1. Pingback: OPITE: internationaal samenwerken aan mediawijsheid in het ... | Mediawijsheid in het VO | Scoop.it

Reacties zijn gesloten.