Mobile learning – de stand van zaken volgens Masie (#hanicto #sigunwired)

In hoeverre zetten organisaties mobiele devices in in leerprocessen? En wat zijn hun ambities op dit gebied voor de toekomst? Om daar achter te komen heeft The Masie Center (het bedrijf geleid door E-learning goeroe Eliott Masie) onlangs een enquete uitgezet. De resultaten zijn nu online beschikbaar.

Eliott Masie adviseert zowel onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven; het is dan ook niet verwonderlijk dat de resultaten uit beide sectoren afkomstig zijn. Een aantal zaken vielen me op in de resultaten:

  • De verdeling van de respondenten over het bedrijfsleven en het onderwijs is niet weergegeven; alleen dat het onderwijs hoort bij de groep met de hoogste respons. Daarnaast weten we ook de verdeling over landen niet. De enquete kon ook door niet-ingezetenen van de VS worden ingevuld; ik ben dus eigenlijk wel benieuwd welke internationale verschillen er zijn.
  • De interesse voor mobiel leren lijkt hoog te zijn, maar dat heeft vooral nog geresulteerd in pilots en experimenten, en nog weinig in een beleid voor mobiel leren (minder dan 30% van alle organisaties uit de enquete). 
  • Respondenten lijken hun mobiele devices vooral te willen gebruiken voor toegang tot content: leermaterialen, audio en video, checklists, etc. Zaken als mobiele toetsing en toegang tot ‘externe sociale media’ lijken minder in de belangstelling te staan (met name dat laatste lijkt me wat vreemd).
  • Als belangrijkste aandachtspunten voor de adoptie van mobiel leren worden genoemd: het didactisch ontwerpen van mobiele leersituaties, de techniek en de angst mobiel leren gewoon een hype blijkt te zijn.

Het rapport en enkele grafieken zijn te bekijken op http://masie.com/Surveys/mobile-pulse-survey-2012.html.

Dank voor de tip, Niels!

Advertenties