Workshop onderzoeksmatig ontwerpen van ICT leerarrangementen (#hanlotg #hanicto #yam)

Gisteren was in het iXperium de workshop ‘Onderzoeksmatig ontwerpen van ICT leerarrangementen’. Deze workshop was bedoeld voor docenten die meedoen met het ‘Learning on the Go’ project en samen georganiseerd met het lectoraat ‘Leren met ICT‘. Het doel van deze workshop was om met een meer onderzoeksmatigere blik te kijken naar de verschillende pilots in het project. Onder leiding van lector Marijke Kral en onderzoekers Dana Uerz en Roland Kok gingen de docenten in groepen aan de slag om een onderzoeksvraag te formuleren en een eerste aanzet te maken voor een leerarrangement voor hun pilot. Het gebruikte stappenplan hierbij is de ‘cumulusmethode’, waarin de docent in drie stappen toewerkt naar een leerarrangement:

  1. Start met het opstellen van een of meerdere werkhypotheses: wat verwacht je te bereiken in de pilot? Hoe ziet dat er concreet uit? Welk nieuw gedrag vertonen de studenten?
  2. Verwerk de werkhypothese tot een onderzoeksvraag.
  3. Maak een leerarrangement (kan klein of groot zijn) waarmee je een antwoord kan krijgen op je onderzoeksvraag.

In de presentaties hieronder vind je enkele uitgewerkte voorbeelden van deze methode; de link naar het sjabloon van het Google Docs werkblad dat tijdens het praktische gedeelte is gebruikt vind je hier.

De workshop werd naar mijn gevoel als erg zinvol ervaren door de deelnemers. De methode is met name erg geschikt voor het concreet formuleren van verwachtingen en opbrengsten binnen innovatiepilots.

Advertenties