Abilene CU – Hier is alles mobile learning (#in)

Via het boek ‘Designing MLearning‘ van Clark Quinn kwam ik het rapport ‘2009-2010 Mobile-Learning Report‘ tegen van Abilene Christian University (Texas, USA). Abilene is een universiteit waar mobile learning op grote schaal is ingevoerd. Studenten krijgen bij de start van hun studie dan ook een iPhone of iPod om deze voor hun studie te gebruiken. Alhoewel het rapport vooral een marketing insteek heeft (‘mobile learning is fan-tas-tisch hier!’; weinig kritiek) en het al bijna een jaar oud is, is het zeker goed bruikbaar omdat docenten en studenten zelf vertellen over wat mobile learning hun oplevert.  Aangezien de HAN ook overweegt te starten met mobile learning, geef ik hieronder de voor mij belangrijkste punten:

  • Het rapport beschrijft een periode waarin de inzet van mobile learning nog vooral experimenteel van aard lijkt.Veel van de genoemde voorbeelden zitten vooral op het niveau van de ‘learning activities’ (werkvormen); een conceptuelere visie op leren haal ik er nog niet uit. In het hoofdstukje over het onderzoeksgedeelte achter dit project wordt ‘course redesign’ wel als een mogelijke vervolgstap genoemd.
  • De inzet van mobile learning lijkt wel een drijvende kracht achter het vernieuwen van het onderwijs te zijn binnen Abilene , want met mobile learning ‘you can’t do traditional things, you are forced to to do things that are innovative’. Mobile learning maakt het leren binnen Abile CU ook ‘less teacher centered, more student-centered’ .
  • Meerdere docenten noemen de meerwaarde van podcasts. Het gebruik van podcasts zorgt er voor dat studenten de stof eerder en in eigen tempo kunnen bestuderen, waardoor in de bijeenkomsten dieper op bepaalde onderwerpen kon worden ingegaan. Ook leuk: podcasts waarin docenten experts uit het werkveld interviewen.
  • Een aantal docenten noemt ook de inzet van student response systems tijdens bijeenkomsten. Door middel van stellingen, flashcards en vragen konden de docenten beter in de gaten houden of studenten de stof wel begrijpen. Het anonieme karakter van deze systemen zorgt er voor dat zwakkere studenten geen last hebben hebben van peer pressure tijdens colleges.
  • Een smartphone (iPhone) is geschiktervoor mobile learning dan een mediaplayer (iPod), door het ‘always-connected’ karakter.
  • Het breed implementeren van mobile learning heeft organisatorisch nog wel wat voeten in de aarde. Naast de aanschaf van de devices is het wifi netwerk uitgebreid en heeft men speciale web apps ontwikkeld. Om de kosten te drukken is wel het aantal studenten-pc’s gereduceerd.

Een gedachte over “Abilene CU – Hier is alles mobile learning (#in)

  1. Pingback: Verslag seminar Leren met mobiele devices: The New Classroom (#yam #hanicto) « Apps in het Onderwijs

Reacties zijn gesloten.